Bộ nhận diện thương hiệu

Thefirst Design

(Một đứa con tinh thần của sự nhiệt huyết và sáng tạo mùa dịch)

Tại sao lại là The First Design?

Vì sao ư? Vì đây dự án cá nhân đầu tiên của tôi, bởi thế nên tôi gọi đó là The First. Dự án này là một sự trãi nghiệm sau 3 tháng mùa dịch.

Đây là một khoảng thời gian tuyệt vời về kiến thức, tôi đã tìm hiểu sâu hơn về thiết kế, về Digital marketing và cả tư vấn bán hàng.

– Tôi đã có rất nhiều thời gian để đọc, để cảm thụ, và để viết!

Thứ mà tôi đã đút kết lại, hoàn hảo nhất đó chính là:

“Thành công của bạn chính là thứ nói lên rõ ràng nhất giá trị sản phẩm của tôi”

Và bỡi lẽ đó, tôi sẽ tiếp tục tìm những đối tác để cùng hợp tác và phát triển với một mục dích duy nhất đó là: Mang đến giá trị cho bạn

Color Pallet

  • #f8d7a4
  • #cd783f
  • #091f37

Font chữ

Thefirstdesign.Online
Cooperation and mutual development

Một số hình ảnh